Domination Palace 100% veiligheid en hygiëne

Op 1 april 2016 hebben we bezoek gehad van de toezichthouder hygiëne en veiligheid van de GGD BZO en de deskundige infectiebestrijder (DIP) GGD Brabant Zuidoost.

Tijdens dit bezoek is gebruik gemaakt van een landelijk protocol en de checklist van het LCHV (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid).

Het rapport is binnen, en met trots kunnen we u melden dat wij conform het landelijk protocol 100% scoren!

Met andere woorden, er worden met u spannende, kwalitatief hoge en op u afgestemde sessies gespeeld, en er wordt in Domination Palace tevens gezorgd voor uw optimale hygiëne en veiligheid.

 

GGD

 

 

 

Top