Nova, Female grace, pure power of nature.

Nova,

Female grace, pure power of nature.

One knot from her hands is enough to convince the most stubborn man

One rope that passed by her hands evaporates even the slightest hope of escape

Raw, strong as a devil, decisive. Yet gentle, relax, joyful… and so gracious

Empress of ropes, natural born rigger. Child of the age of Aquarius

Brought here to restore balance between the sexes

I bow my head for her power. In dignity. In awe.

Namaste,

Hans

Nova,

Vrouwelijke gratie, pure natuurkracht.

Één knoop door haar gelegd volstaat om de koppigste man te overtuigen.

Één touw dat via háár handen ging maakt een verre illusie van elke hoop op ontsnappen.

Rauw, sterk als de duivel. Maar ook vriendelijk, onspannen, vreugdevol.

Keizerin van de touwen, natural born rigger. Kind van Aquarius

Naar hier gekomen om het evenwicht te herstellen tussen de sexen.

Mijn hoofd buigt voor haar kracht. Waardig. In bewondering.

Namaste,

Hans

Top